Site Overlay

กระเป๋า Gucci

กุชชิโอ กุชชี่ (Guccio Gucci) เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ Gucci โดยที่เริ่มต้นจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องหนัง จนกลายมาเป็นอาณาจักรสินค้าหรูภายใต้ชื่อ Gucci ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายContinue readingกระเป๋า Gucci